Apple TV

Archive for the ‘Apple TV’ Category

roku 3Konstytucja 3 Maja roku

roku 3Konstytucja 3 Maja rokuPośrodku obrazu przedstawiona jest scena, ktra w rzeczywistości rozegrała się na Zamku Krlewskim, poseł ziemi kaliskiejJan Suchorzewskiprzeciwny konstytucji i reformom prbuje zabić nożem swojego synka, chłopczyk wyrywa się ojcu, a za rękę z nożem łapieStanisław Kublicki, poseł inflancki, jeden z najaktywniejszych działaczy stronnictwa proreformatorskiego w Sejmie. Z kieszeni Suchorzewskiego wysypała się talia kart aluzja do sposobu przekupienia go przez rosyjskiego ambasadoraStackelbergai przezBranickiego. Poseł kaliski, chociaż nie był dobrym graczem, nieoczekiwanie zaczął wygrywać wielkie sumy, przy jednoczesnej energicznej akcji werbunkowej partnerw od stolika.

Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność

Stanisław Kublicki, poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji

Stanisław Mokronowski, poseł na Sejm Wielki

Kazimierz Nestor Sapieha, marszałek Sejmu Wielkiego

obrazJana Matejkipowstawał od stycznia do października . W maju prace nad nim były jednak tak zaawansowane, iż możliwe było pokazanie płtna na jubileuszowej wystawie wSukiennicachz okazji rocznicy uchwalenia konstytucji.

Centralną postacią obrazu jest marszałek Sejmu WielkiegoStanisław Małachowski, w lewej ręce trzyma symbol swojej władzylaskę marszałkowską, a w prawej w triumlnym geście unosi tekst Konstytucji 3 Maja. Marszałka niosą posłowie ziemi krakowskiejAleksander Linowskii ziemi poznaskiejIgnacy Wyssogota Zakrzewski. Wybr nie był przypadkowy, obaj panowie reprezentują dwie najważniejsze ziemie Korony Małopolskę i Wielkopolskę. Pod prawą ręką marszałka widoczna jest postać trzymająca sztandar z rysw twarzy przypominającaTadeusza Kościuszkęz bandażem na głowie, może to sugerować pźniejsze odniesienie ran głowy wbitwie pod Maciejowicami.

Anna Charlotta Dorota von Medem, księżna kandzka lub Rża z Martynkowskich Dekertowa

Płtno przedstawia pochd posłw zZamku Krlewskiegodokolegiaty św. Janaw celu ponownego zaprzysiężenia wraz z krlem tekstu konstytucji uchwalonej 3 maja przezSejm Czteroletni. Pochd podążaulicą Świętojaskąwśrd rozentuzjazmowanego tłumu mieszkacw Warszawy. Przejście ochraniają żołnierze prezentujący bro. W głębi, u wylotu ulicy Świętojaskiej naplac Zamkowy, widoczny jest fragment sady Zamku Krlewskiego z Wieżą Zygmuntowską Zegarową.

Julian Ursyn Niemcewicz, poseł na Sejm Wielki, wspłautor konstytucji

Tadeusz Kościuszko, generał wojsk koronnych

Jan Suchorzewskizm. lub , poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji

Feliks Turski, biskup krakowski lub Tymoteusz Gorzeski

Jan Dekert3, prezydent miasta Warszawy

Klemens Maria Hofbauer, ksiądz redemptorysta

Aleksander Linowskiok. , poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji

Elżbieta z Szydłowskich Grabowska/, metresa krlewska

Andrzej Hieronim Zamoyski, były wojewoda inowrocławski, autor Kodeksu Zamojskiego

Ignacy Wyssogota Zakrzewski, poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji

Stanisław August Poniatowski3, krl Polski

Tadeusz Matuszewicz, poseł na Sejm Wielki, wspłautor konstytucji

Ignacy Potocki, marszałek wielki litewski, wspłautor konstytucji

Obraz ma wymiary cm. Znajduje się w zbiorachZamku Krlewskiego w Warszawie.

Jzef Poniatowski33, generał wojsk koronnych

Marek RezlerZ Matejką przez polskie dzieje Konstytucja 3 maja

Antoni Tyzenhauz33, były zarządca litewskich ekonomii krlewskich

Stanisław Staszic, ksiądz, działacz oświeceniowy

Franciszek Ksawery Branickiok. 3, hetman wielki koronny, przeciwnik konstytucji

Antoni Polikarp Złotnickiok. 3, poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji

Tymoteusz Gorzeski3, biskup smoleski

Stanisław Małachowski3, marszałek Sejmu Wielkiego

Michał Zabiełło, poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji

Paweł Ksawery Brzostowski3, ksiądz lub Jzef Stępkowski

Antoni Stanisław CzetwertyskiŚwiatopełk, przeciwnik konstytucji

Kazimierz Konopka, sekretarz Hugona Kołłątaja

Po schodach do kolegiaty św. Jana wchodzi krlStanisław August Poniatowski, na ramionach ma założony płaszcz koronacyjny, w ktrym jednak wwczas nie występował. Z wiecem laurowym pod baldachimem Matejko namalował księżnę kandzkąDorotę Biron, tuż za nią stoiElżbieta Grabowska przyjaciłka krla, matka jego dzieci. Kłaniając się przy drzwiach kościoła wita krla prezydent WarszawyJan Dekertz crką Marianną w żłtej sukni tyłem do widza. Dekert już wtedy nie żył, ale Matejko namalował go w tej scenie celowo, aby ukazać rolę mieszczastwa oraz przyjęcie przez Sejm Wielki w kwietniuPrawa o miastach.

Drugą postacią niesioną na ramionach przez posłw jestKazimierz Nestor Sapiehamarszałek konfederacji litewskiej, drugi marszałek Sejmu Wielkiego. Za Sapiehą Matejko namalowałAndrzeja Hieronima Zamoyskiego, autora kodyfikacji prawa Rzeczypospolitej, obejmującego wychowawcę swoich dzieci oraz obrocę sprawy chłopskiejStanisława Staszica.

Hugo Kołłątaj, podkanclerzy koronny, wspłautor konstytucji

Adam Kazimierz Czartoryski33, starosta generalny ziem podolskich, zwolennik konstytucji

Scipione Piattoli, sekretarz prywatny krlewski, wspłautor konstytucji

Tę stronę ostatnio edytowano wrz , .

Tekst udostępniany nalicencji Creative Commons uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegłowe informacje owarunkach korzystania.

Na koniu w mundurze szwoleżera, żołnierza lekkiej kawalerii w Księstwie Warszawskim, namalowany został krlewski bratanek książęJzef Poniatowski. W książę był dowdcą stołecznego garnizonu. Centralnie Matejko umieścił jeszcze dwie ważne dla powstania konstytucji postacie w stroju kapłanaHugona Kołłątajaoraz za nim marszałka wielkiego litewskiegoIgnacego Potockiego.


Get your appsapple phone ready for the next level

iOS , iPhone XS, iPhone XSMax, and iPhone XRwill soon be in the hands of hundreds of millions of people around the world. Update your apps and product s, and submit today.

If youve already updated your app for iPhone X, simply build your app with the iOS  SDK and test in Simulator, included with Xcode , to make sure it looks great on iPhone XS, iPhone XSMax, and iPhone XR. To update your app for these new devices, follow the steps below.

Verify all parts of your app.Make sure that your UI s correctly and no elements are mispositioned, overlapping, incorrectly scaled, or clipped, especially in landscape mode. If you discover issues, use the safe area guides and layout margins to correctly position UI elements.

feature a trio of allscreen s paired with A Bionic and the nextgeneration Neural Engine. A Bionic is the smartest and most powerful chip ever in a smartphone, and is designed for performance in mind with Core ML, ARKit, Metal, and more. And now Face ID works even ster than before to securely and privately unlock, authenticate, and pay.

This years chip is ster, more efficient, and equipped with the nextgeneration Neural Engine. The Appledesigned GPU has a fourth core added, along with architectural features like tessellation and multilayer rendering. The combination of the extra GPU core, architectural enhancements and memory compression enable the GPU to perform up to ster. And the core Neural Engine is dedicated to highly efficient, powerful machine learning, enabling allnew experiences.

Building Apps for iPhone XS, iPhone XSMax, and iPhone XR

Run and Test in Simulator.Make sure your apps take advantage of the allscreen by respecting safe areas, supporting adaptive layouts, and more. Read the updated Human Intece Guidelines, download the latest version of Xcode , and test your app in Simulator.

The nextgeneration Neural Engine enables ARKit to detect planes ster and in more challenging environments, while tracking more robust and power efficient. ARKit  also enables powerful new features like shared experiences for multiplayer capable apps and D object detection to trigger AR experiences from real world objects. Using the TrueDepth camera, your app can detect the position, topology and expression of the users ce, all with high accuracy and in real time. This makes it easy to apply live selfie effects or use cial expressions to drive a D character.

If only parts of your app run in Simulator for example, if it mostly uses UIKit, but has camera integration you should test as much of your UI as possible by commenting out views that Simulator doesnt support.

The Super Retina s on iPhone XSand iPhone XSMax support High Dynamic Range HDR with a ,, to contrast ratio, wide support, and the best accuracy in the industry. iPhone XRintroduces the Liquid Retina the most advanced LCD in a smartphone with industryleading accuracy. These allscreen s precisely follow the curves of the design, clear to the elegantly rounded corners, so your apps look incredible. And with wider stereo playback, your apps will now have immersive sound to match.

Experience seamless integration of Core ML  and Metal  on the new A Bionic. Amazingly st ondevice machine learning enables more intelligent, highperformance apps, all while keeping user data private. Apps automatically take advantage of the processing power of the nextgeneration Neural Engine on A Bionic with smart compute selection. Utilize new API features including blocks, tile shading and threadgroup sharing, along with optimizations like batch predictions, quantization, and flexible  s.

Download the latest version of Xcode , which includes the latest SDKs for iOS  and the iPhone X simulator.

Enable full screen native resolution.Your app will run in Full Screen Display Mode on iPhone X, iPhone XS, iPhone XSMax, and iPhone XRif your projects base SDK is set to iOS  or later and you have a Launch Storyboard or iPhone X launch .Get your appsapple phone ready for the next level


Roku forroku 3 Windows

TubeMate Music Video Downloader. for Windows

Thank You for Helping us Maintain s Great Community,

a.dlnadownload_now_button_click,floatingbuttondln

anchor anchors[]; // DWNDSO3 addresses the DLNow anchor being clickable before the full // DLNow JS is loaded. The href attr is now datahref. Here we reassign it // to an href attr. var downloadNowLink selectedElement.querySelector.dlna, href downloadNowLink.getAttributehref, datahref downloadNowLink.getAttributedatahref; // If the element has an href, do not alter it. It is needed for PP offsite // visit site functionality redirect to 3 and open offsite // in a new . if !href datahref downloadNowLink.setAttributehref, datahref; if navigator.userAgent.indexOfMSIE ! if !offsitePopup if e.preventDeult e.preventDeult; var directDownload lse; var fileUrl self.getAttributedatadl; var pdl getValueFromKeylocation.search, pdl, directDownload selectedElement.getAttributedatanoredirect true pdl null pdl ! ; fileUrl selectedElement.getAttributedatadl; var pdlParam getUrlParamlocation.search, pdl; var dataNoRedirect self.getAttributedatanoredirect; if self.getAttributedataproductid 3 dataNoRedirect ! null dataNoRedirect ! lse pdlParam null pdlParam ! directDownload true; if self.getAttributedatausehref callBack function window.location anchor.getAttributehref; ; else if !hasClassanchor, init if !offsitePopup if e.preventDeult e.preventDeult; e.cancelBubble true; e.returnValue lse; anchor.className anchor.className init; anchor.setAttributehref, self.getAttributedatapdlnodl; anchor.setAttributeonclick, javascriptwindow.open fileUrl , dlnow, ,locationno,directories,status,scrollbarsno,resizable,width,,top,left;; fireEventanchor, click; return lse; callBack function if offsitePopup fireEventanchor, click; var pdlRedir self.getAttributepdlredir; if pdlRedir ! null window.location pdlRedir; else window.location anchor.getAttributehref; else if directDownload lse window.location anchor.getAttributehref; else // TODO remove the init class so redirect excluded product can download again //self.removeClassinit; window.location fileUrl; ; else if !offsitePopup e.preventDeult; callBack function if offsitePopup var pdlRedir self.getAttributepdlredir; if pdlRedir ! null window.location pdlRedir; else window.location anchor.getAttributehref; else try require[components/downloadNowButton.], functiondlNow dlNow.downloadClickEvente, selectedElement; ; catch err window.location anchor.getAttributehref; ; om.trackDownloadClick idlType selectorIdlTypeArray[selector], softwareIdself.getAttributedataomversionid, softwareProductIdself.getAttributedataomproductsetid, softwareNameself.getAttributedataomproductname, udlSerialself.getAttributedataomversionid getSessionId, searchSerpPage, searchSerpPositionself.parentElement.getAttributedataposition, EventDreClick selectorIdlTypeArray[selector] dre_dln_btn_clk? , true, callBack; function fireEventelement, event var evt null; if document.createEvent // dispatch for firefox others evt document.createEventHTMLEvents; evt.initEventevent, true, true ; // event ,bubbling,cancelable return !element.dispatchEventevt; else // dispatch for IE evt document.createEventObject; return element.fireEventonevent, evt; for var selector in selectorIdlTypeArray if selectorIdlTypeArray.hasOwnPropertyselector var selectedElements document.querySelectorAllselector; for var i i

e/?,a[h,e,],this.setf,a.join;else return!var ca[];ifcreturn!switcha[]case vreturn!;case rreturn ca[]Math.floor/c,a[],this.setf,a.join,!creturn! this.gofunctionifthis.checkvar adocument.createElementscript;a./javascript;a.g t new Date.getTime;document.bodydocument.body.appendChilda; this.startfunctionvar athis;window.addEventListener?window.addEventListenerload,functiona.go,!window.attachEventwindow.attachEventonload,functiona.go; trynew g,r,QSI_S_ZN_nqUvAZstxipKt,//zn_nquvazstxipktcbs.siteintercept.qualtrics/WRSiteInterceptEngine/?Q_ZIDZN_nqUvAZstxipKtQ_LOCencodeURIComponentwindow.location.href.startcatchi;

hasClass true; break; return hasClass; function hasClasselement, className var pattern /[trnf]/g, className className , element element.className ; return element.replacepattern, .indexOfclassName

The Roku app for Windows allows Roku users to control their Roku player over their home network. Features include Search for movies, shows, actors, or directors and easily launch the content on your Roku player or TV. Search is available today with the Roku Streaming Stick HDMI version, Roku 3, Roku TVs, and will be available on additional Roku players at a later date. Browse, add, and rate Channels from more than , Roku Channels offered in the Roku Channel Store. Quickly launch your vorite Roku Channels Name and switch between multiple Roku players and TVs Enjoy your laptop or let photos and music on your Roku player or TV Supported on Roku 3, Roku , Roku LT, Roku HD model , Roku TV, and Roku Streaming Stick only THIS APP REQUIRES A ROKU PLAYER To use this app, you must connect your Windows device to the same network as your Roku player or TV. Certain features require compatible Roku players/Roku TVs or may require logging in to your Roku account. HAVING TROUBLE FINDING YOUR ROKU PLAYER OR ROKU TV? Note If the app does not recognize your Roku player or TV you see a No Roku Devices Found message after you sign in, try going to network setup again on your Roku player. This will wake your Roku player on your home network. Then, select Try Again in the Roku app. Go to support. roku for FAQs or to get help.

The posting of advertisements, pronity, or personal attacks is prohibited.Click hereto review our site terms of use.

The Download Now link directs you to the Windows Store, where you can continue the download process. You must have an active Microsoft account to download the application. This download may not be available in some countries.

d[a[]]b[s[]];var gc[a[]][I[]]Q[3];gfs[]g[];c[s[]]es[]fI[]catchk;

a.dlnadownload_now_button_click,directdownloadbuttondln

Available for Windows , Windows ., Windows Mobile, Windows Phone . ARM, x, x

Promote cracked software, or other illegal content

a.dlnafloating_dln_btn_click,buttonpartnerbuttondln

The posting of advertisements, pronity, or personal attacks is prohibited.Click hereto review our site terms of use.

If you believe this comment is offensive or violates thes Site Terms of Use, you can report it below this will not automatically remove the comment. Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed.

The posting of advertisements, pronity, or personal attacks is prohibited.Click hereto review our site terms of use.

return tuple[]; return null; function parentHasClasselement, excludedClasses var hasClass lse; for var i i

a.dlnadownload_now_button_click; var downloadNowExcludedClasses [offsiteenabled,offsiteweb,offsitevisitSite]; function fireTrackDownloadClickselectorIdlTypeArray, selector, selectedElement, isOffsitePopup return functione var offsitePopup isOffsitePopup lse; var callBack null; var self selectedElement; var anchor null; // get the first anchor inside of the selectedElement var anchors self.getElementsByTagNamea; if anchors.length

Your message has been reported and will be reviewed by our staff.

TubeMate Music Video Downloader is an app to download videos from Youtube directly onto your mobile phone, thanks to which you can have all your vorite videos saved within your SD card memory and watch whenever you want.

; function getUrlParam, paramName return decodeURIComponentnew RegExp[?] paramName [^]?.exec[,][].replace//g, null; var selectorIdlTypeArray .mobileDLButtonmobile_dln_btn_click,drebuttondln

a.dlnadre_dln_btn_clk,flatdetailbuttondln

Set up, try, and experience Dolby Atmos, a breakthrough sound technology that pulls you inside the action with immersive, moving audio for your games and movies.


apple tv box setInternet TV Google vs Apple vs Boxee vs Roku

Jason Hiner is Global Editor in Chief of TechRepublic and Global Long Form Editor of ZDNet. Hes coauthor of the book, Follow the Geeks.

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Jason Hiner is Global Editor in Chief of TechRepublic and Global Long Form Editor of ZDNet. Hes coauthor of the book, Follow the Geeks.

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

We deliver the top business tech news stories about the companies, the people, and the products revolutionizing the planet.

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Edge computing research report Implementation and investment growing across industries

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV has arrived. Check out our unboxing slide show of four different Internet settop boxes Google TV the Logitech Revue, Apple TV, the Boxee Box, and the new Roku box.

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Vendor comparison Microsoft Azure, Amazon AWS, and Google Cloud

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Jason Hiner has nothing to disclose. He doesnt hold investments in the technology companies he covers.

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Our editors highlight the TechRepublic articles, galleries, and videos that you absolutely cannot miss to stay current on the latest IT news, innovations, and tips.

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxee

Internet TV Roku still trumps Apple, Google, and Boxeeapple tv box setInternet TV Google vs Apple vs Boxee vs Roku


Sync your iPhone iPad or iPod using iTunes on your computerapple tv box set

Open iTunes and connect your device to your computer with a USB cable.

Click the device icon in the upperleft corner of the iTunes window. Learn what to doif you dont see the icon.

. You can only sync your iOS device with one iTunes library at a time. If you see a message that your iOS device is synced with another iTunes library, your iOS device was previously connected to another computer. If you click Erase and Sync in that message, all content of the selected on your iOS device will be erased and replaced with content from this computer.

When the computer and the iOS device are on the same WiFi network, the iOS device appears in iTunes. The iOS device syncs automatically whenever its plugged in to power and iTunes is open on the computer.

Learn how to sync music, movies, and more using iTunes on your Mac or PC.

To turn syncing on for a content , select the checkbox next to Sync.

Information about products not manuctured by Apple, or independent websites not controlled or tested by Apple, is provided without recommendation or endorsement. Apple assumes no responsibility with regard to the selection, performance, or use of thirdparty websites or products. Apple makes no representations regarding thirdparty website accuracy or reliability. Risks are inherent in the use of the Internet.Contact the vendorfor additional information. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.

After you set up syncing with iTunes using USB, you can set up iTunes to sync to your device with WiFi instead of USB. Heres how

iTunes features might vary by country or region.

If you use iCloud or other services like Apple Music to keep your content up to date across all of your devices, syncing through iTunes might be turned off.

Learn how toredownload items that you purchased on another device.

From the list under Settings on the left side of the iTunes window, click the of content that you want to sync or remove.

Sync your iPhone, iPad, or iPod using iTunes on your computer

Click Summary on the left side of the iTunes window.

Thanks please tell us how to help you better.

Beforeyou use iTunes to sync content to your iOS device, consider using iCloud, Apple Music, or similar services to keep content from your Mac or PC in the cloud. This way, you can access your music, photos, and more on your iOS devices when you arent near your computer.Learn more aboutusing Apple MusicoriCloud Photosinstead of iTunes.

Connect your iOS device to your computer with a USB cable, then open iTunes and select your device.

Select Sync with this [device] over WiFi.

Learn what to doif you see an error when you try to sync your iPhone, iPad, or iPod touch with iTunes.

Learn how toimport photos and videos to your computer.


Pop!® Star Wars Tarfful™Unhooded Emperor™Utapau Clone Trooper™ Vinyl BobbleHeads Variety PApple TVack ct Box

top of my pop collection list. Thanks to Timothy Ricky and Haddie for helping out in Santa Ana, CA. You were awesome star service here at wal mart in Santa Ana

This wasnt easy to get, because Walmart is bad at stocking exclusives online and in store. But I managed to catch this while it was in stock online for about minutes and snagged it! So awesome!

Electrode, Comp, DCprodcdc, ENVproda, PROFPROD, VER..rc, SHAacbcfabd, CID

These pops are a very unique items! So much detailed! Love them! If you like Star Wars and pops this is a must have!

Great details on the pops. The unhooded Emperor is dead on.

I have been waiting for theses guys a long time

Pop!® Star Wars Tarfful™/Unhooded Emperor™/Utapau Clone Trooper™ Vinyl BobbleHeads Variety Pack ct Box

Bring home your vorite characters from the big screen, and show off to everyone what a n you are, with this Pack of Star Wars Vinyl BobbleHeads from POP! This fun and dynamic collection of vinyl figures is all you need to be transported to a galaxy r, r away, where all of the Star Wars legends reside! This fun pack of vinyl collectible bobbleheads comes with three of the cool new characters from the new films Tarfful, Unhooded Emperor, and Utapau Clone Trooper! This piece of official licensed merchandise from the blockbuster Star Wars hit film franchise is the perfect gift for any Jedi supens in your life. Proudly in on your desk, shelf, or wherever else youd like to show off your prized items. Look out for the rest of the Star Wars collection from POP!, and collect the whole set!

Supercool variety of characters in this set and I was very lucky to have gotten it for under ! Arrived in perfect condition, son loved it!

Great collection.excellent value.just perfect.

Great set and got lucky to get it at Super price!

Pop!® Star Wars Tarfful™/Unhooded Emperor™/Utapau Clone Trooper™ Vinyl BobbleHeads Variety Pack ct Box

Great item, wish Walmart would keep up with their exclusives though, they are never in stock

Get specific details about this product from customers who own it.

Random sought after characters available at a good price.

When this set was announced i got very excited, a pack for my vorite film. We went to a walmart everyday just to find this set till one day we found it a few weeks ago. The detail in this set is beyond amazing. Tarfful has some good detail and paint apps. Palpatines clothes are very well sculpted. The Sith lighting is a very well done touch to this figure that makes it stand out. The th clone is just a repack repaint. Cant wait for more pop figures from Attack of the Clones and Revenge of the Sith.

This button opens a dialog that s additional s for this product with the option to zoom in or out.

Star Wars Vinyl BobbleHeads Variety Pack box

See any care plans, options and policies that may be associated with this product.


apple phoneiPhone X tips and tricks to master Apples latest phone

Organize your home screen using the traditional method of a longpress on app icons until they start to wiggle. ADonebutton is then placed in the topright corner when youre finished.

Smart Forease concept chops its top for Paris

With Tap to Wake disabled, you will need to pick up the phone or press the side button to wake it.

Nobel Prize in Physics jointly awarded to trio of laser physics inventors

Control Center is no longer launched with a swipe up from the bottom of the screen. Instead, youll need to swipe down from the topright corner of the .

Force close an app in multitasking view with a longpress on the app cards. A small red circle will in the topleft corner of the card; dont worry about tapping on it. Just swipe up on the card as youve done in the past or multiple cards if youre in a hurry to close apps.

Instead of limiting Portrait Mode to the rear camera, Apple has added the blurry photo effect to the frontcing camera on the iPhone X.

If this is something that annoys you, disable it by going toSettingsGeneralAccessibilityTap to Wake.

It still exists, but its no longer enabled by deult. Go intoSettingsGeneralAccessibilityand slide the Reachability switch to the On position.

You can turn this feature on or off inSettingsFace ID PasscodeAttention Aware Features.

Amazon raises its minimum wage to to quiet critics

With the side button now acting as a means to access Siri, just how do you turn the phone off?

If you plan on using wireless charging, its a good idea to avoid any cases that double as a wallet.Apple recommendsnot having anything in between the phone and the charging pad and specifically calls out magnetic strips or RFID chips like those found in some credit cards as items that can get damaged from wireless charging.

iPhone X tips and tricks to master Apples latest phone

When you want to get back to the top of a website, app or document, you can tap on the notch to jump to the beginning.

MercedesBenz GLE packs mildhybrid tech and seating for seven

The Flashlight and Camera icons on the lock screen are D Touch buttons. To start the flashlight or open the Camera, press hard on the respective icon.

There is a lot to learn about using Apples iPhone X. The lack of a home button, for starters, completely changes how you interact with the phone. Lets take a look at some of the best tips and tricks we can come up with for Apples latest phone.

Swipe to the left or right on the bottom of the , going over the top of the hint bar to quickly move between apps.

Old habits are hard to break. If youre accustomed to swiping to the left across the lock screen, rest assured the same gesture is still possible on the iPhone X.

Amazon raises its minimum wage to to quiet critics

MercedesBenz GLE packs mildhybrid tech and seating for seven

may get a commission from retail offers.

Now, whenever you want to lower the screen to make something at the top easier to access, just swipe down on the bottom of the . Easy as that.

The iPhone X hides notification details on the lock screen until Face ID identifies your ce, after which the content of each notification fills in.

Youll need to press and hold the volume up or down button and the side button at the same time. A few seconds later the slider to power off will show up.

You can use it and the new Portrait Mode lighting effects by opening the Camera app and selecting Portrait from the shooting modes.

Use the standard wake voice command of Hey Siri to summon Apples personal assistant, or you can longpress the side button.

Smart Forease concept chops its top for Paris

Nest hatches freestanding Thermostat E just for Europe

Instead of swiping up to go back to the home screen, stop about halfway to view all open apps. You can then scroll through the cards and tap an app to launch it.

Starting at the very bottom of the , swipe in an upward motion. Dont worry about going all the way to the top of the the app will close with just a flick up from the bottom.

Instead of swiping up to the middle of the screen and waiting for multitasking to activate, swipe up from either bottom corner of the in an arc toward the opposite edge of the screen.

Out of the box, Tap to Wake is enabled on the iPhone X. Meaning, when the screen is off, a tap anywhere on the screen will wake it and instantly trigger Face ID.

Nest hatches freestanding Thermostat E just for Europe

There are a few different methods here. You can either tap the screen when its sitting on a le or pick it up.

The True Depth camera on the iPhone X is not only used for Face ID, but Apple also uses it to see when youre paying attention to the phone. With that information, the iPhone X will do things like silence an incoming call or alarm if youre looking at the phone.

Well, thats still a swipe down from the top of the screen, but starting from the left corner and going across the notch.

If youd rather have all notification details ed on the lock screen, go toSettingsNotificationsShow Previewsand chooseAlways.

Nobel Prize in Physics jointly awarded to trio of laser physics inventorsapple phoneiPhone X tips and tricks to master Apples latest phone


Roku 3 review A fresh voice improves the best search in streamingroku 3

Meanwhile Amazons Fire TV intece seems to do its best to hide nonAmazon apps, and Android TV on devices like theNvidia Shieldcomes off little more than a vehicle for Google content. The Apple TVs intece is almost as customizable as Rokus, however.

The Stick is our new number one recommendation because its just as st and the others and offers all of the basic Roku goodness. But if you dont mind spending more, the Roku 3s voice search andheadphonejack for private listening might be worth it. Both of those extras are available on the Stick too, but you have to use Rokus phone or let app instead of the remote.

Be respectful, keep it clean and stay on topic. We delete comments that violateour policy, which we encourage you to read. Discussion threads can be closed at any time at our discretion.

Theres nothing much to say about the Roku 3 box itself. Its tiny, black, glossy, and like all of its kind will sit silently in your entertainment center without requiring any further attention from you. I have a sneaking suspicion its exactly the same inside as the Roku .

Thats why the Roku 3 is now our secondvorite Roku overall, and Stick is our goto pick for most people.

Discuss Roku 3 review A fresh voice improves the best search in streaming

There are a couple of shortlls in that agnosticism. By deult the main menu s a trio of branded options Movie Store, TV Store both by MGo and News by AOL On but if you want to remove them entirely, you can via the Home screen menu under Settings. You cant remove the appspecific buttons on the remote, nor the ad to the right of the home screen, but those are minor intrusions.

The best part about Roku, and a major reason Ive used it for years at home and recommend it to everyone most recently in TVs, is the user experience. Most streaming boxes today have most of the apps and features you want, they work very well and are more or less affordable to anyone who pays for broadband Internet. So the difference comes down to how they feel to use every day.

Theres also a feature that shows the most popular TV shows and movies across all of the services Roku searches, updated four times a day. Its a great way to find new things to watch, although I do wish there were a Show only stuff I can watch for free option.

And if you really want to use a dedicated remote instead of an app for those features, you can actually buy one from Rokus site currently 3, pair it with the Stick and it works perfectly. Its actually cheaper to do that than buy a Roku 3. The Roku 3 does offer one extra not found on the Sticka wired Ethernet connectionso if your WiFi is spotty, you might need to get the box anyway. That said, most WiFi networks should be fine for streaming.

The rollypolly, sausagelike remote is stuffed with extras. Its much chunkier and looks a bit dated dated next to theAmazon Fire TV,Apple TVandGoogle Nexus Playerremotes, but still feels natural in the hand.

Roku 3s remotebased voice search is the same thing Amazon Fire TV and Google Nexus Player have had since launch, and Apple TV added with Siri. Just press the button on the remote, wait for the onscreen prompt, and talk.

Heres where I remind you again that Roku is selling the Roku Enhanced Remote with Voice Search on its site for 3, and it pairs and works very well with the new Roku Streaming Stick. Since the total for the two devices is less than the cost of an actual Roku 3, the only real reason to get a Roku 3 is if you want both the remote and the Ethernet connection.

Update April , This review has been updated, and its rating reduced, based on the release of the Roku Streaming Stick.

Of course, unlike Apple Roku also has an Amazon Instant Video app and one for Google Play Movies and TV, and Im sure if Apple wanted to create an iTunes app, Roku would offer it.

If you like asking Alexa for TV shows and getting results, and you happen to have a TV…

Another neat extra on Rokus software across all of its devices is Roku Feed. If you want to watch a new movie thats not yet available to stream on a Roku channel for example, a film in theaters today you can follow it by adding it to your feed. You can check the feed for updates and youll receive a notification for when the movie is available to stream, and how much it costs. If the price or availability changes, youll be notified again.

Competing against Apple, Amazon and Google isnt easy. Just ask Microsoft, Barnes Noble and Yahoo. In the streaming device market, however, a company called Roku has managed to not just compete against the big boys, but win. Roku remainsour top recommendationamong streaming devices.

The BadThe cheaper Streaming Stick is just as st as Roku 3 and offers all of Rokus platform advantages, and you can add the voicesearch and headphone jack remote for 3 more. The Fire TV offers a wider list of games.

The Roku 3 also responds to IR commands so you can use it with mostuniversal remotes. But if youre planning to use a universal remote anyway and keep the Roku 3s remote in a drawer, you should just buy the new Roku or the Stick, if you have a compatible universal remote like theHarmony Home Control.

Exceptions included Kingsman The Secret Service and Vanessa Hudgens, both of which Fire TV and Android TV recognized but Roku did not; Guardians of the Galaxy, which Fire TV iled to recognize; Birdman, which only Fire TV recognized correctly Rokus result Man is not a bird, Googles burnin; Jared Leto, who stumped Android TV; Mila Kunis flummoxed Fire TV; and Ben Affleck, who Roku recognized correctly the first time, but hilariously rendered as Ben AFLAC complete with caps! on the subsequent attempt.

In my voice recognition tests all three devices red pretty much equally well. I spoke the titles of 3 of the most popular TV shows, movies and actors/actresses into each remote and almost all of them were correctly recognized on the first try by all three devices, and relatively quickly. Searches for app names were also recognized.

Its a clever approach to the confusion of release windows, where a movie becomes available during different times to different outlets theaters, disc, streaming, cable VOD, etc. and for various prices. Its also a feature no other device offers, and further leverages Rokus agnostic approach. Feeds will start with Movies Coming Soon, but Roku intends to add other kinds of windowed content in the future.

The return button on previous remotesnot to be confused with the much more useful back buttonhas been replaced by a little magnifying glass that summons the voice search dialog. Otherwise the buttons are basically the same.

California law requires Silicon Valley to add women to company boards

Video streams are more popular than ever and growing into a mighty river. And Roku delivers nearly all of the key online streaming services out there including such musthaves as Netflix, Hulu Plus, Amazon Prime, Vudu, Watch ESPN, HBO, Showtime andSling TV but the company doesnt want to mess with formula that got it to the top in the first place simplicity, great search, and a level playing field for all apps.

The Bottom LineVoice search makes the Roku 3 the best video streamer in its price class, but its no longer as good a value as the Streaming Stick.

Why NASAs manned Mars missions start with the moon

Like those clickers, and unlike the more basic remote found on the new Roku , the Roku 3s remote uses WiFi Direct so it doesnt require lineofsight to operate. You can stash your Roku 3 pretty much anywhere in your system, and point the remote anywhere, and it works fine.

With that level of success I think most people will find voice search useful on any of these devices, the key differentiator not correct recognition, but in how the results are presented. Thats where Rokus search, both and voice, shines.

The Roku 3 has an updated remote with voice search, which works very well; as well as the unique headphone jack for private listening. The Roku platform delivers more apps than competitors, constant updates and doesnt vor one content provider over others. Its intece is lightningquick, fully customizable and dead to use. Search is the best on the market, hitting numerous services and arranging results by price.

Apples got a new plan to bring creativity and more iPads to schools

So, in the spirit of if it aintbroku, dont fix it, in Rokuadded voice searchto its top streaming box, the Roku 3. It also removed a couple of features from its secondbest box, the Roku , while turbocharging its response time. Then in it released a newStreaming Stick, which costs just .

It might not have all the nciest features, but the ultraaffordable Roku Express is…

The Roku Streaming Stick is an excellent choice if you couldnt care less about K and…

Roku doesnt sell content yet, so unlike Apple TV, Amazon Fire TV and the Google Nexus Player, its intece doesnt prioritize any source of content over another. Its contentagnostic, and the difference manifests in many ways. One is that you can customize Rokus intece to suce the apps you want and actually subscribe to, or prefer to buy content on and remove the ones you dont care about. Much like a smartphone, Roku lets you move any app tile you want anywhere on the Home , and remove any you dont use.

With more of what you need and less of what you dont, Rokus latest streamer tops the…

The Apple TV K remains the best streamer you can buy, as long as you dont mind the price.

Roku kept the A/B keys for gaming, although the selection of games is strictly casual compared to Amazon Fire TV and Android TV. Volume controls to the side effect the headphone output only. I like the ability to instantly launch Netflix and Hulu Plus, but I found the buttons for services to which I didnt subscribe irksome and a rare departure from Rokus contentagnostic ethos. Another annoyance is the main OK keys unconventional placement better below the fourway cursor, rather than in its midst.


Pampers Swaddlers Diapers Size DiapersApple TV

Pampers Swaddlers Diapers Size DiapersApple TVWrap your baby in Pampers Swaddlers diapers, our most trusted comfort and protection and the Choice of US Hospitals.* Our Blankie Soft diaper with a unique Absorb Away Liner pulls wetness and mess away from babys skin to help keep your baby comforle. It also has a changing wetness indicator that tells you when your baby might need a change. Finally, we make sure your babys delicate belly is protected with the contoured umbilical notch.** br / br /*Based on sales of the newborn hospital diaper. **Available in s NB.

This button opens a dialog that s additional s for this product with the option to zoom in or out.

As parents ourselves, we can vividly remember the feelings of fear, anxiousness, and excitement that come along with the first little bundle of joy! Knowing that weve been able to offer a trustworthy diapers that have worked wonderfully for your mily brings us so much joy, and we want to thank you for sharing this with us. Our number is , reach out to us any time if you ever have any questions!

I tried Pampers Swadlers for the first time with my baby because those were what the hospital had when she was born. Ive been impressed by everything about them. Theyre super absorbent, great for night time, and they keep my baby dry. Even if she poops and I dont notice right away, it doesnt stick on her skin, which makes it a lot easier to wipe and clean up. She hasnt had any diaper rash since she was born. I also love how soft they are, so I know shes comforle. Im not a huge n of the baby powder smell, but its not so strong that its a turn off. These diapers have exceeded my expectations!

As a first time mom it was pretty overwhelming having to decide on what to use for my baby. Everything including baby wash, lotion, laundry detergent, wipes, and diapers come in so many varieties I didnt know where to start. I was lucky enough to receive sample diapers from about different brands including Pampers Swaddlers. These are the only diapers that never let me down. Super soft, no leaks, ultra absorbent, great fit. Without giving TMI, there have been many moments where I was surprised by how much they contained. And without leaks! I also have peace of mind knowing that my baby can stay in his diaper all night if necessary without any worry of leaks or discomfort. It was also a very smooth transition into bigger s. We started off with newborn, then into and now . When were done with our current box then we will most likely purchase for our / month old baby. I just really love how reliable the Pampers Swaddlers are and intend on using these the entire time our babys in diapers.

Lasted like forever. Received order very st!! Will buy again and again.

Pampers Swaddlers Diapers, Size , Diapers

With our st child we relayed on swaddlers as much as possible. She was a skinny baby and they fit her around the lags and waist the best of all brands. We moved to another brand as she got older and more active because of the need for the extra stening support none of the pampers have, but the swddlers always fit her the best and we had never had a blow out. Now on baby and saddly this chunky child makes the waist fit a bit too tight. Swaddlers worked much better for our st child than it os for our second. Baby has had the mesh liner stick to her when she her diapers comes off, it would not be so great to peel that off her if she had a rash. Sizing up makes the legs too big so we are using up our stock and moving to another brand for our nd baby. But for our st we still buy pampers when we can its just a hair more affordable. Overall swaddlers are a good diaper for a skinnier child than a chunky baby from my experience, i only wish they would find a way so the mesh didnt stick to your child as that happened all the time with both children.

HUGGIES Snug Dry Diapers Choose Size and Count

These diapers are amazing! My son had pretty sensitive skin as an innt and other brand name diapers just werent working for him. They seemed to almost irritate his skin more. Once we switched to Pampers Swaddlers we never had the issue again. It was a complete from previous brands. We were so happy with the swaddlers that we stayed in the Pampers mily as he grew and now have him in the Cruisers. I could go on and on about how wonderful these diapers were for my son, but I dont want this review to be too long! They kept him dry and he never had a leak. I actually still use them for him whenever he gets sick. The wetness indicator provides the piece of mind that he is getting fluids even when it seems like he isnt. His pediatrician even recommended we use them during a stomach bug to verify hydration. Overall, these diapers are great and I would and do recommend them to all friends and mily with small children.

Pampers Swaddlers diapers are the Choice of US Hospitals based on sales of the newborn hospital diaper

I purchased this product for my newborn. It was delivered within due date. Very good in quality and price. I recommend this product and appreciate the online service of Walmart.

My baby girl is allergic to every other diaper out there all we can use is pampers everything about the Daimlers is great but I personally thought the fitting was off my baby was breach and born via c section at weeks she was only lbs oz and within one week of being home with weight lost mind you she weight lbs oz when we left the hospital and three days later went to first pediatrician appointment weighed lbs oz her legs were getting cut up by the diapers!!! As soon as I saw this I immediately sent my husband to the store for one and she was so small and the was so big she / months now and is lbs oz and she still fits in them. Overall the diapers are great everything about them but the fitting for new born s even my pediatrician said that she still should have fit in them she fir just right in the new born d diapers they were just right fit not to big not to small and they cut her legs up so when we switched to she was so small in them she was swimming in the diaper.

Pampers Swaddlers Diapers, Size , Diapers

Electrode, Comp, DCprodcdc, ENVproda, PROFPROD, VER..rc, SHAacbcfabd, CID

Get specific details about this product from customers who own it.

We dont take those years of loyalty lightly, Courtney, and very much appreciate your opinion on our newest updates. Please know that we havent made any material changes to our Swaddlers at all, so they should still be the same great quality youve always loved. Our number is , we want to make this right and keep you in our Pampers mily.

See any care plans, options and policies that may be associated with this product.

We have two kiddos and have always been loyal to Pampers diapers. We loved their super soft design and their adorable characters that we know and love. Recently that all changed. The diapers are r less soft and are prone to leakage. As soon as they are wet, the diapers smell immediately. We are so disappointed with the new design and changes recently made. Hoping Pampers will consider returning to their old quality standards so we can continue to be loyal customers. ☹️


iPhone and iPhone X unveiled Pictures photos from the Apple evenapple phonet

iPhone and iPhone X unveiled Pictures photos from the Apple evenapple phonetApple Watch Series can be ordered on September and ships September .

iPhone available in silver, space gray and new gold finish.

Apples Wallet makes room for college student IDs

There are exclusive new s on the Apple Watch Nike Fit edition.

The iPhone X has a new Super Retina Display. The Super Retina Display is . inches, by resolution. . million pixels. ppi highest pixel density in an iPhone.

The cellular version will be and noncellular .

The s are still . for iPhone and . for iPhone S.

It uses a TrueDepth camera system, made up of an infrared camera, flood illuminator, dot projector, and front camera.

The iPhone X has dual MP cameras, f/. and f/. aperture cameras.

The new dual cameras and A chip, youll be able to do Portrait Lighting.

Portrait Lighting is Portrait Modes new beta feature. You can adjust cial contour lighting on the fly.

Apple designed its own GPU for this. Handles machine learning and Core ML. And new ISP for photography, low light autofocus, better pixel processor, noise reduction.

iPhone and iPhone X unveiled Pictures, photos from the Apple event

The new Apple TV is . You can order on September , and ships on September .

Apple will start selling wireless chargers in its store, including Belkin and Mophie.

What Californias law to get women in the boardroom means for Silicon Valley

iPhone The iPhones have a new MP sensor thats larger and ster. Has more light and is more power efficient at the same time.

Not tracking sleep? Its official Youre missing out

What Californias law to get women in the boardroom means for Silicon Valley

Animojis are emojis you control with your ce. They will trap more than cial movements.

You can also place your Apple Watch Series and AirPods with wireless charging case. Its called AirPower, available in .

iPhone Plus has two MP cameras and new sensors. F/. and F/. apertures, MP for both.

may get a commission from retail offers.

What its like to surf Kelly Slaters wave pool

Apple TV K K has four times the number of pixels as HD. K no extra price. Free upgrade if you bought HD version.

Apples Wallet makes room for college student IDs

What its like to surf Kelly Slaters wave pool

Not tracking sleep? Its official Youre missing out